Saimaa Central Parkissa on palveluja joka lähtöön

Savon oma ratikka

Savon oma ratikka

HKL (Helsingin kaupungin liikennelaitos) luopui kesällä 2019 liikennekäyttöön soveltumattomista ja käytöstä poistetuista vanhoista raitiovaunuista. Vaunut tarjottiin hakemusten perusteella luovutettavaksi uusiokäyttöön, joka tukee kaupunkikulttuurin kehittymistä ja on raitioliikenteen arvon mukaista ja sen historiaa kunnioittavaa.

HKL sai määräaikaan mennessä 94 hakemusta. Yksi hakemus oli Mikkelin kaupungilta, joka päätti sijoittaa raitiovaunut Mikkelipuistoon. Mikkelipuistosta löytyy vetovaunu (nro 11) vuodelta 1959 ja perävaunu (nro 521) vuodelta 1958. Molemmat ovat siinä kunnossa kuin ne ovat luovutuksen yhteydessä touko-kesäkuussa 2019 olleet.